• Kế hoạch triển khai công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành

  Nhằm giúp người lao động, học sinh, sinh viên tự nhận thức về khả năng, sở thích, sở trường và nguyện vọng nghề nghiệp của bản thân, có kiến thức, hiểu biết về thế giới nghề nghiệp, việc làm trong xã hội; xu hướng ngành, nghề việc làm trong tương lai để lựa chọn ngành, nghề học phù hợp, ngày 15 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Kế hoạch số 33/KH-UBND, qua đó triển khai công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn huyện với những nội dung cụ thể như sau:

 • Châu Thành triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện

  Nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vươn lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống, thoát nghèo bền vững, góp phần hoàn thành các mục tiêu về giảm nghèo của huyện, ngày 13 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Quyết định số 376/QĐ-UBND, qua đó ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Châu Thành (Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo) với những nội dung cụ thể như sau:

 • Kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2023

  Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác đảm bảo TTATXH. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm ở địa bàn cơ sở, trọng tâm là xã Hòa Thuận xã được lựa chọn chuyển hóa, ngày 14 tháng 3 năm 2023, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Châu Thành có Kế hoạch số 03/KH-BCĐ-CAH về chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

 • Kế hoạch phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2023

  Nhằm đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để các đơn vị vận dụng triển khai phù hợp, hiệu quả, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao từng địa bàn xã, thị trấn tại Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện “về việc giao chỉ tiêu kế hoạch - kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023”, ngày 15/3/2023, Ban Chỉ đạo thực hiện công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế huyện Châu Thành có Kế hoạch số 02/KH-BCĐ về phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

 • Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông huyện Châu Thành năm 2023

  Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của người thực thi công vụ trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông; nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng,… ngày 10 tháng 3 năm 2023, Ban An toàn giao thông huyện Châu Thành có Kế hoạch số 02/KH-BATGT, qua đó triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 trên địa bàn huyện với những nội dung sau:

 • Châu Thành triển khai thực hiện Nghị định 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ và khai thác thông tin công dân bằng thẻ Căn cước công dân

  Ngày 09 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Công văn số 821/UBND-NC về việc thực hiện Nghị định 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ và khai thác thông tin công dân bằng thẻ Căn cước công dân, qua đó đề nghị Trưởng Công an huyện (Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 06 huyện), Thủ trưởng các phòng, ban ngành huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp thực hiện các nội dung sau:

 • Kế hoạch triển khai thực hiện phun xịt Dịch tả heo Châu Phi tại các chợ trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2023

  Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhằm ngăn chặn bệnh Dịch tả heo Châu Phi phát sinh trên địa bàn huyện, ngày 03 tháng 3 năm 2023, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện xây dựng Kế hoạch số 12/KH-PNN, qua đó triển khai thực hiện phun xịt khử trùng, tiêu độc các chợ trên địa bàn huyện với những nội dung cụ thể như sau:

 • Trà Vinh tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 148/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  Thực hiện Công văn số 363/STTTT-TTBCXB ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh, Thường trực Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Châu Thành xin đăng tải nội dung Quyết định số 148/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên Trang Thông tin điện tử huyện để người dân biết, thực hiện.

 • Kế hoạch thực hiện “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 1 năm 2023, từ ngày 01/3/2023 đến ngày 31/3/2023” trên địa bàn huyện Châu Thành

  Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan, bảo đảm an toàn dịch bệnh cho phát triển chăn nuôi, ngày 01 tháng 3 năm 2023, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành có Kế hoạch số 06/KH-PNN, qua đó triển khai thực hiện “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 1 năm 2023, từ ngày 01/3/2023 đến ngày 31/3/2023 trên địa bàn huyện Châu Thành với những nội dung cụ thể như sau:

 • Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Minh Tiến tại hội nghị tổng kết tình hình thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  Ngày 01 tháng 3 năm 2023, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Thông báo số 09/TB-VP, qua đó thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Minh Tiến tại hội nghị tổng kết tình hình thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
 • Đang online: 35
 • Hôm nay: 1429
 • Trong tuần: 14,333
 • Tất cả: 1,401,624