• Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành ngày 06/10/2021

  Huyện Châu Thành tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và của Huyện ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn các xã, thị trấn. Huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh theo Kế hoạch đề ra; phát huy tối đa vai trò của Cấp ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã, các Tổ Covid cộng đồng. Tiếp tục tổ chức thực hiện Công văn số 4021/UBND-KGVX ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID -19; Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh về thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID -19 . Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID -19 trên địa bàn huyện tổ chức tiếp nhận và tổ chức cách ly tập trung đối với người từ ngoài tỉnh về nơi cư trú theo quy định; kiểm tra tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID -19 tại địa bàn 14 xã, thị trấn và các Khu cách ly tập trung.

 • Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành ngày 05/10/2021

  Huyện Châu Thành tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và của Huyện ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn các xã, thị trấn. Huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh theo Kế hoạch đề ra; phát huy tối đa vai trò của Cấp ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã, các Tổ Covid cộng đồng. Tiếp tục tổ chức thực hiện Công văn số 4021/UBND-KGVX ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh về thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện tổ chức tiếp nhận và tổ chức cách ly tập trung đối với người từ ngoài tỉnh về nơi cư trú theo quy định; kiểm tra tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn 14 xã, thị trấn và các Khu cách ly tập trung.

 • Huyện Châu Thành xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Công chức, viên chức, lao động đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch Covid-19”

  Thực hiện theo Kế hoạch số 106 ngày 14/9/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh về tổ chức phong trào thi đua “Công chức, viên chức, lao động đoàn kết, chung tay chiến thắng đại dịch Covid-19”. Ngày 15/9/2021, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành xây dựng kế hoạch và tổ chức phong trào thi đua “Công chức, viên chức, người lao động đoàn kết, chung tay chiến thắng đại dịch Covid-19” trên địa bàn huyện.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
 • Đang online: 18
 • Hôm nay: 1142
 • Trong tuần: 15,317
 • Tất cả: 532,826