• Châu Thành: Thông tin về các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

  Thực hiện Công văn số 1473/UBND-CNXD ngày 15/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thông tin về các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, ngày 21 tháng 4 năm 2022, Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành có Thông báo số 207/TB-VP, qua đó phổ biến nội dung Công văn trên của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đến các Phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, cụ thể như sau:

 • Công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2021

  Ngày 09 tháng 02 năm 2022, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành có Quyết định số 11/QĐ-BQL về việc công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2021 với những nội dung sau:

 • Châu Thành triển khai thực hiện Quyết định số 2513/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

  Ngày 12 tháng 3 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Công văn số 5172/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2513/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh với những nội dung sau:

 • Châu Thành chỉ đạo phổ biến chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

  Hiện tại Công ty Cổ phần MISA có chương trình tặng miễn phí phần mềm kế toán cho các doanh nghiệp thuê dịch vụ kế toán khi tham gia Nền tảng ASP trong Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) thực hiện chuyển đổi số trong công tác tài chính kế toán nhằm tối ưu chi phí và đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán, thuế theo quy định của Nhà nước. Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tại Công văn số số 3455/UBND-VX ngày 17 tháng 8 năm 2021 “V/v triển khai thực hiện Công văn số 1516/STTTT-BCVTCNTT ngày 13/8/2021 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh”, Thường trực Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Châu Thành xin đăng tải nội dung các văn bản trên để các công ty, doanh nghiệp biết, đăng ký nhận hỗ trợ

 • Nghị quyết ban hành Quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025

  Thực hiện Quyết định số 1443/QĐ-TTg ngày 31/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; và Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 19/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; ngày 19 tháng 3 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 với những nội dung cụ thể như sau:

 • Huyện Châu Thành hỗ trợ đầu tư thực hiện 13/13 công trình cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn

  Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, ấp đặc biệt khó khăn, trong 6 tháng đầu năm 2021, huyện Châu Thành đã triển khai thực hiện 13 công trình chuyển tiếp với tổng kinh phí gần 2 tỷ 380 triệu đồng. Kết quả đến nay, toàn huyện đã thực hiện hoàn thành 13/13 công trình cơ sở hạ tầng, đạt tiến độ 100% khối lượng.

 • Huyện Châu Thành tiếp tục đầu tư vốn tạo điều kiện cho hội viên cựu chiến binh phát triển kinh tế

  Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hội Cựu Chiến binh huyện Châu Thành tập trung chỉ đạo Hội Cựu Chiến binh các xã và thị trấn phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tiếp tục đầu tư vốn tạo điều kiện cho hội viên Cựu chiến binh phát triển kinh tế.

 • Quyết định về việc điều chỉnh tên danh mục đầu tư năm 2021 trên địa bàn huyện Châu Thành

  Ngày 25 tháng 5 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ký, ban hành Quyết định số 1615/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên danh mục đầu tư năm 2021 với những nội dung cụ thể như sau:

 • Huyện Châu Thành thực hiện công tác giải ngân hỗ trợ cho hội viên nông dân phát triển sản xuất

  Trong tháng 3/2021, Hội Nông dân huyện Châu Thành đã giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện cho 06 hội viên nông dân ở ấp Láng Khoét xã Song Lộc với số tiền 60 triệu đồng. Đồng thời, còn giải ngân từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cấp Trung ương cho 20 hộ hội viên nông dân tại ấp Truôn xã Hòa Lợi với số tiền 500 triệu đồng để thực hiện Dự án nuôi bò sinh sản.

 • Huyện Châu Thành hoạt động khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp

  Theo báo cáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành, đến nay, Hội đã vận động và thành lập được 01 Câu lạc bộ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp tại huyện và thị trấn Châu Thành, có 41 thành viên là hội viên phụ nữ tham gia. Vận động phát triển mới 04 doanh nghiệp nữ, nâng tổng số toàn huyện hiện có 79 doanh nghiệp nữ đã và đang hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế.

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1060
 • Trong tuần: 9,396
 • Tất cả: 759,632