• Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

  Thực hiện Công văn số 174-CV/TU ngày 12/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”; ngày 27 tháng 8 năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành có Công văn số 520-CV/HU về việc triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, qua đó đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung như sau:

 • Hướng dẫn liên ngành thực hiện Chương trình hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025

  Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc Ban hành Chương trình hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025; ngày 19 tháng 8 năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư - Sở Tài chính - Sở Xây dựng - Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp xây dựng, ban hành Hướng dẫn liên ngành số 1771/HDLN-SKHĐT-STC-SXD-STNMT về nội dung chi, mức chi và lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 với những nội dung cụ thể như sau:

 • Châu Thành chỉ đạo phổ biến chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

  Hiện tại Công ty Cổ phần MISA có chương trình tặng miễn phí phần mềm kế toán cho các doanh nghiệp thuê dịch vụ kế toán khi tham gia Nền tảng ASP trong Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) thực hiện chuyển đổi số trong công tác tài chính kế toán nhằm tối ưu chi phí và đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán, thuế theo quy định của Nhà nước. Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tại Công văn số số 3455/UBND-VX ngày 17 tháng 8 năm 2021 “V/v triển khai thực hiện Công văn số 1516/STTTT-BCVTCNTT ngày 13/8/2021 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh”, Thường trực Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Châu Thành xin đăng tải nội dung các văn bản trên để các công ty, doanh nghiệp biết, đăng ký nhận hỗ trợ

  1 2 3 4 
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 895
 • Trong tuần: 9,231
 • Tất cả: 759,467