• Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài làm việc tại Công ty TNHH MTV giày Bảo Du Hồng

  Ngày 10/11/2022, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Công văn số 6120/UBND-VX về việc phối hợp cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho Công ty TNHH MTV giày Bảo Du Hồng, qua đó chỉ đạo, giao Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu lao động trên địa bàn quản lý có nhu cầu làm việc tại Công ty TNHH MTV giày Bảo Du Hồng theo Công văn số 2587/SLĐTBXH-LĐVLGDNN ngày 07/11/2022 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh, cụ thể:

 • Châu Thành: Thông báo về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

 • Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

 • Thông báo địa chỉ các cơ quan có chỉ tiêu thi tuyển công chức của tỉnh Trà Vinh năm 2022

  Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng công chức của tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. 

 • Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh

  Ngày 14 tháng 7 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có Quyết định số 1312/QĐ-UBND, qua đó ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau:

 • Trà Vinh: Thông báo chương trình học bổng Bê-la-rút năm 2022

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tại Công văn số 1006/UBND-THNV ngày 28/4/2022, của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút năm 2022, ngày 30 tháng 4 năm 2022, Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh có Thông báo số 721/SNV-CCVC, qua đó sao, gửi Thông báo số 459/TB-BGDĐT ngày 27/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút năm 2022 đến các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xem xét và thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu và đủ điều kiện theo văn bản nêu trên để đăng ký tham gia chương trình. Chi tiết về khóa học, hồ sơ, thủ tục theo hướng dẫn tại Thông báo số 459/TB-BGDĐT ngày 27/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 • Thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non, phổ thông năm 2022

  Ngày 18 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Thông báo số 566/TB-UBND về việc tuyển dụng giáo viên mầm non, phổ thông năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau:

 • Trà Vinh: Thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan và tại Mô-dăm-bích năm 2022

  Thực hiện các văn bản của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Công văn số 697/VP-THNV ngày 24 tháng 3 năm 2022 về việc chuyển thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2022; Công văn số 707/VP-THNV ngày 25 tháng 3 năm 2022 về việc chuyển thông báo tuyển sinh đi học tại Mô-dăm-bích năm 2022; ngày 28 tháng 3 năm 2022, Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh có Công văn số 441/UBND-CCVC, qua đó sao và gửi các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông báo số 301/TB-BGDĐT ngày 23 tháng 3 năm 2022 về việc tuyển sinh đi học tại Ca-dắc[-xtan năm 2022, Thông báo số 322/TB-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2022 về việc tuyển sinh đi học tại Mô-dăm-bích năm 2022 đến các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xem xét và thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu và đủ điều kiện theo các văn bản nêu trên, để đăng ký tham gia chương trình. Chi tiết về khóa học, hồ sơ, thủ tục theo hướng dẫn tại Thông báo số 301/TB-BGDĐT ngày 23 tháng 3 năm 2022, Thông báo số 322/TB-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 • Trà Vinh: Thông báo về việc tuyển sinh lớp đại học văn bằng hai ngành Quản lý tài nguyên và môi trường đợt I năm 2022

  Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Trà Vinh năm 2022; Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Đề án “Đào tạo văn bằng 2 trình độ đại học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021 - 2025”. Ngày 14 tháng 3 năm 2022, Sở Nội vụ Trà Vinh có Thông báo số 30/TB-SNV, qua đó phối hợp với cơ sở đào tạo thông báo tuyển sinh, đào tạo bằng đại học thứ hai (gọi tắt là đại học văn bằng hai) ngành Quản lý tài nguyên và môi trường đợt 1 năm 2022, như sau:

 • Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2021 của tỉnh Trà Vinh

  Căn cứ Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021; Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 (sau đây gọi chung là Hội đồng); Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển công chức năm 2021.

  1 2 3 4 
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
 • Đang online: 19
 • Hôm nay: 2874
 • Trong tuần: 20,284
 • Tất cả: 1,153,267