• Trà Vinh: Thông báo chương trình học bổng Bê-la-rút năm 2022

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tại Công văn số 1006/UBND-THNV ngày 28/4/2022, của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút năm 2022, ngày 30 tháng 4 năm 2022, Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh có Thông báo số 721/SNV-CCVC, qua đó sao, gửi Thông báo số 459/TB-BGDĐT ngày 27/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút năm 2022 đến các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xem xét và thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu và đủ điều kiện theo văn bản nêu trên để đăng ký tham gia chương trình. Chi tiết về khóa học, hồ sơ, thủ tục theo hướng dẫn tại Thông báo số 459/TB-BGDĐT ngày 27/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 • Thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non, phổ thông năm 2022

  Ngày 18 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Thông báo số 566/TB-UBND về việc tuyển dụng giáo viên mầm non, phổ thông năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau:

 • Trà Vinh: Thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan và tại Mô-dăm-bích năm 2022

  Thực hiện các văn bản của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Công văn số 697/VP-THNV ngày 24 tháng 3 năm 2022 về việc chuyển thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2022; Công văn số 707/VP-THNV ngày 25 tháng 3 năm 2022 về việc chuyển thông báo tuyển sinh đi học tại Mô-dăm-bích năm 2022; ngày 28 tháng 3 năm 2022, Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh có Công văn số 441/UBND-CCVC, qua đó sao và gửi các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông báo số 301/TB-BGDĐT ngày 23 tháng 3 năm 2022 về việc tuyển sinh đi học tại Ca-dắc[-xtan năm 2022, Thông báo số 322/TB-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2022 về việc tuyển sinh đi học tại Mô-dăm-bích năm 2022 đến các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xem xét và thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu và đủ điều kiện theo các văn bản nêu trên, để đăng ký tham gia chương trình. Chi tiết về khóa học, hồ sơ, thủ tục theo hướng dẫn tại Thông báo số 301/TB-BGDĐT ngày 23 tháng 3 năm 2022, Thông báo số 322/TB-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 914
 • Trong tuần: 9,250
 • Tất cả: 759,486