• Kế hoạch thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu của thị trường năm 2023

  Nhằm triển khai có hiệu quả nội dung số 09 “Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với nhu cầu của thị trường; hỗ trợ thúc đẩy và phát triển các mô hình khởi nghiệp, sáng tạo ở nông thôn” trong nội dung thành phần số 03 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 07 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Kế hoạch số 24/KH-UBND về thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu của thị trường năm 2023, cụ thể như sau:

 • Kế hoạch tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự vào các học viện, trường trong Quân đội năm 2023

  Nhằm giúp cho thanh niên, học sinh và nhân dân có thêm thông tin về ngành, nghề đào tạo, thủ tục, tiêu chuẩn, chế độ, quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm đối với học viên tuyển sinh vào các trường trong Quân đội. Tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội trong tổ chức tuyển sinh quân sự. Làm cơ sở cho thanh niên, học sinh và Nhân dân xác định, định hướng nghề nghiệp, góp phần nâng cao số lượng, chất lượng tuyển sinh quan sự năm 2023 và những năm tiếp theo, ngày 06 tháng 3 năm 2023, Ban Tuyển sinh Quân sự huyện Châu Thành có Kế hoạch số 02/KH-TSQS, qua đó tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự vào các học viện, trường trong Quân đội năm 2023 với những nội dung cụ thể sau:

 • Huyện Châu Thành triển khai nội dung tuyển dụng lao động làm việc tại Nhật Bản

  Ngày 14/02/2023, ông Đỗ Minh Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành chủ trì cuộc họp triển khai nội dung tuyển dụng chương trình Thực tập sinh kỹ năng làm việc tại Nhật Bản do Công ty trách nhiệm hữu hạn Ê Su Hai quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Tham dự có đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ê Su Hai, lãnh đạo ngành huyện liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong huyện.

 • Thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non, phổ thông huyện Châu Thành đợt 2 năm 2022

  Ngày 20 tháng 12 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Thông báo số 2360/TB-UBND, qua đó thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non, phổ thông đợt 2 năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau:

 • Kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non, phổ thông huyện Châu Thành đợt 2 năm 2022

  Ngày 13 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Kế hoạch số 99/KH-UBND, về việc tuyển dụng giáo viên mầm non phổ thông đợt 2 năm 2022, cụ thể như sau:

 • Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài làm việc tại Công ty TNHH MTV giày Bảo Du Hồng

  Ngày 10/11/2022, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Công văn số 6120/UBND-VX về việc phối hợp cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho Công ty TNHH MTV giày Bảo Du Hồng, qua đó chỉ đạo, giao Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu lao động trên địa bàn quản lý có nhu cầu làm việc tại Công ty TNHH MTV giày Bảo Du Hồng theo Công văn số 2587/SLĐTBXH-LĐVLGDNN ngày 07/11/2022 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh, cụ thể:

 • Châu Thành: Thông báo về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

 • Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

 • Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh

  Ngày 14 tháng 7 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có Quyết định số 1312/QĐ-UBND, qua đó ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau:

 • Trà Vinh: Thông báo chương trình học bổng Bê-la-rút năm 2022

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tại Công văn số 1006/UBND-THNV ngày 28/4/2022, của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút năm 2022, ngày 30 tháng 4 năm 2022, Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh có Thông báo số 721/SNV-CCVC, qua đó sao, gửi Thông báo số 459/TB-BGDĐT ngày 27/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút năm 2022 đến các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xem xét và thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu và đủ điều kiện theo văn bản nêu trên để đăng ký tham gia chương trình. Chi tiết về khóa học, hồ sơ, thủ tục theo hướng dẫn tại Thông báo số 459/TB-BGDĐT ngày 27/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  1 2 3 4 5 
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
 • Đang online: 41
 • Hôm nay: 1295
 • Trong tuần: 14,199
 • Tất cả: 1,401,490