Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Trà Vinh hướng dẫn hỗ trợ người bán lẻ vé xổ số trên địa bàn tỉnh

 Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; căn cứ Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người bán lẻ vé xổ số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số. Để đảm bảo thực hiện tốt, có hiệu quả công tác hỗ trợ người bán lẻ vé xổ số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số, ngày 21 tháng 7 năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Trà Vinh có Công văn số 1447/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG về việc hướng dẫn hỗ trợ người bán lẻ vé xổ số trên địa bàn tỉnh, qua đó đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiến hành triển khai thực hiện một số nội dung như sau:
1447sld%20huong%20dan%20ho%20tro%20ve%20so%20le.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 70
  • Trong tuần: 4,073
  • Tất cả: 407,890