Châu Thành chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Công văn số 2856/UBND-KGVX ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện Thông báo số 186/TB-VPCP ngày 15/7/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ngày 22 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Công văn số 2930/UBND-VX, qua đó yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:
b%20signed-2930%20ubnd-vx%20%2022-7%202021%20trien%20khai%20thuc%20hien%20tb%20so%20186%20cua%20vp%20cp-..cong%20tac%20pc%20dich%20benh%20covid%2019.pdf
b%202930%20kem%20186.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 1355
  • Trong tuần: 11,755
  • Tất cả: 466,303