Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh hướng dẫn thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có HCĐB trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Thực hiện Công văn số 472/TE-BVTE ngày 27/9/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có HCĐB trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Để tiếp tục duy trì hiệu quả việc thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp theo quy định tại Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Trẻ em, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, ngày 11 tháng 10 năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh có Công văn số 2248/ SLĐTBXH-BTXHTEBĐG, qua đó đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện văn bản hướng dẫn quy trình hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có HCĐB trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau:

Xem chi tiết văn bản: 2248sld%20hd%20quytrinhhotro%20canthiep%20treem%20bi%20xamhai%20chong%20Covid.pdf

472te.pdf

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 1202
  • Trong tuần: 15,377
  • Tất cả: 532,886