Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh triển khai hướng dẫn hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5540/UBND-KGVX ngày 22/10/2021

Thực hiện Công văn số 5206/BNV-TGCP ngày 15/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và Công văn số 5540/UBND-KGVX ngày 22/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, ngày 25 tháng 10 năm 2021, Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh có Công văn số 1687/ SNV-TG, qua đó đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Cơ quan Tổ chức - Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo trực thuộc, người đứng đầu cơ sở tôn giáo, đại điện cơ sở tín ngưỡng và đại diện điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý thực hiện tốt các nội dung sau:

Xem chi tiết văn bản: 0%201687snv-tg%20hd%20hoatdong%20tongiao.pdf

0%205206bnv.pdf

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 395
  • Trong tuần: 10,327
  • Tất cả: 592,874