Trà Vinh triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Ngày 04 tháng 5 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có Công văn số 1747/UBND-KGVX, qua đó giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Điểm 2.6 Khoản 2 Mục IV Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 964/QĐ-BVHTTDL ngày 25/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem chi tiết văn bản: d1747ubtkgvxthuchien964qdbvh.pdf

d964qd-bvh.pdf

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 885
  • Trong tuần: 9,221
  • Tất cả: 759,457