Trà Vinh triển khai thực hiện Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh

Ngày 02 tháng 8 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có Công văn số 3302/UBND-NN về việc triển khai thực hiện Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh, qua đó có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành có liên quan và địa phương tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 29/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Xem chi tiết văn bản: 

d3302ubt-nndeanbvmthoatdongts.pdf

d911qd-ttg.pdf

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Bản đồ hành chính


Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 1191
  • Trong tuần: 16,406
  • Tất cả: 907,877