Trà Vinh tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 148/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 363/STTTT-TTBCXB ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh, Thường trực Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Châu Thành xin đăng tải nội dung Quyết định số 148/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên Trang Thông tin điện tử huyện để người dân biết, thực hiện.
e692.pdf
1 2 3 4 5  ... 
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 38
  • Hôm nay: 1410
  • Trong tuần: 14,314
  • Tất cả: 1,401,605