Xã Hưng Mỹ tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Từ đầu năm 2021 đến nay, Ủy ban nhân dân xã Hưng Mỹ tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong Nhân dân về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao được 32 cuộc, có 1.347 lượt người dự và nghe, chủ yếu tập trung tuyên truyền các nội dung như: Quyết định số 2061 của UBND tỉnh Trà Vinh về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020; Quyết định số 1629; Quyết định số 988 của UBND tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu và Quyết định số 1959 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về tiêu chí ấp văn hóa - nông thôn mới, gia đình văn hóa - nông thôn mới.

Từ thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân xã Hưng Mỹ đã ban hành Kế hoạch số 03 ngày 14/01/2021, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã. Tập trung chỉ đạo tiếp tục giữ vững, nâng chất lượng 8/8 ấp đạt chuẩn ấp văn hóa - nông thôn  mới, đạt 100% và 2.339 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa - nông thôn mới năm 2020, đạt 97,26% theo Quyết định số 1959 của UBND tỉnh Trà Vinh.

Cũng trong thời gian qua, xã Hưng Mỹ còn vận động thực hiện hoàn thành thêm 01 hệ thống đèn đường chiếu sáng trên tuyến đường đal ấp Bà Trầm, chiều dài 1.100 m, kinh phí thực hiện 45 triệu đồng. Vận động nguồn lực xã hội hóa tham gia xây dựng nông thôn mới được 147 triệu đồng để xây dựng tuyến đường hoa, hỗ trợ nâng cao đời sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn xã.

Bên cạnh đó, xã Hưng Mỹ còn tập trung nâng chất lượng 10 Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, gồm: Tiêu chí số 02 về Giao thông; Tiêu chí số 03 về Thủy lợi; Tiêu chí số 06 về Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 08 về Thông tin và truyền thông; Tiêu chí số 09 về Nhà ở; Tiêu chí số 10 về Thu nhập người dân; Tiêu chí số 11 về Hộ nghèo; Tiêu chí số 12 về Việc làm; Tiêu chí số 14 về Giáo dục và đào tạo và Tiêu chí số 20 về Hành chính công.

                                                                                           Huỳnh Ân

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 410
  • Trong tuần: 10,342
  • Tất cả: 592,889