Xã Long Hòa tập trung chỉ đạo thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Năm 2021, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã Long Hòa, tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới và thực hiện 20 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Kết quả, đã cấp giấy chứng nhận được 283 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa và cấp giấy chứng nhận 1.641 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 03 năm liền. Đồng thời, còn triển khai kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2021 theo Quyết định số 1629 ngày 14/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, Ban Chỉ đạo xã tiến hành rà soát đánh giá 12/20 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Qua rà soát đánh giá, đến nay xã Long Hòa thực hiện đạt 09/12 tiêu chí, còn lại 03 tiêu chí chưa đánh giá, phấn đấu thời gian tới tổ chức đánh giá 03 tiêu chí còn lại và tiếp tục thực hiện thêm 08 tiêu chí nhằm tiến tới đạt 20/20 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Cũng trong thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới, xã Long Hòa xây dựng báo cáo kết quả thực hiện 19 tiêu chí xã nông thôn mới theo Quyết định số 2540 ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo các trường học trên địa bàn bổ sung hồ sơ tiêu chí số 14 về giáo dục trong xây dựng nông thôn mới, gởi về Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện. Ngoài ra, còn tổ chức kiểm tra hồ sơ ấp nông thôn mới kiểu mẫu đối với 02 ấp Rạch Sâu và Rạch Ngựa để báo cáo Ban Chỉ đạo huyện kiểm tra và công nhận.

Hiện nay, xã Long Hòa đang thực hiện rà soát và đăng ký nhu cầu vốn ngân sách Trung ương (nguồn vốn sự nghiệp) để tiếp tục thực hiện xây dựng hoàn chỉnh các công trình trên địa bàn xã đạt tiêu chuẩn theo quy định, góp phần thực hiện đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Huỳnh Ân

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 767
  • Trong tuần: 6,821
  • Tất cả: 657,739