Ấp Ngãi Lợi tích cực thực hiện tiêu chí ấp nông thôn mới kiểu mẫu

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ ấp Ngãi Lợi xã Hưng Mỹ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững nâng cao chất lượng ấp văn hóa nông thôn mới hiện toàn xã có 403 hộ đạt tiêu chuẩn đạt gia đình văn hóa nông thôn mới, chiếm 95,95% tổng số hộ. Đồng thời, triển khai phát động để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh “về ban hành quyết định bộ tiêu chí ấp nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”, đến nay, ấp đạt 4/8 tiêu chí ấp nông thôn mới kiểu mẫu.

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU của Tỉnh ủy về “Công tác quản lý trật tự xây dựng vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”, Chi bộ ấp Ngãi Lợi chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường trên địa bàn ấp, thường xuyên tổ chức ra quân phát quang bụi rậm, vệ sinh cảnh quan môi trường thu gom rác thải và xử lý đúng quy định. Qua vận động toàn ấp có 100% cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh đăng ký cam kết bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; có trên 350 hộ trồng hoa và thắp đèn trước ngõ, tạo vẻ mỹ quan. Bên cạnh đó, ấp Ngãi Lợi xây dựng 03 mô hình bảo vệ môi trường của Chi hội Nông dân, Chi hội Phụ nữ và Chi hội Cựu chiến binh. Ngoài ra toàn ấp có 100% chi hội sử dụng nước hợp vệ sinh, có 80% hộ sử dụng nước sạch; có 95,95% hộ có hố xử lý rác thải,…

  Quốc Khánh

1 2 3 4 5  ... 
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 543
  • Trong tuần: 13,885
  • Tất cả: 1,563,840