Năm 2023, huyện Châu Thành kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,61%

Qua triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn, năm 2022, huyện Châu Thành giảm 360 hộ nghèo (tỷ lệ giảm 0,93%) trong đó hộ nghèo dân tộc Khmer giảm 158 hộ (tỷ lệ giảm 1,14%) và giảm 66 hộ cận nghèo; hiện toàn huyện còn 918 hộ nghèo chiếm 2,3% (trong đó có 466 hộ nghèo người dân tộc Khmer chiếm 3,55% so với tổng số hộ Khmer) và 2.379 hộ cận nghèo, chiếm 9,42%.

Với mục tiêu “Tiếp tục thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản tiêu chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống, thoát nghèo bền vững, góp phần hoàn thành các mục tiêu về giảm nghèo chung của tỉnh và tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2023 trên địa bàn huyện”, năm 2023, huyện Châu Thành thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,61% (trong đó, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Khmer giảm 1,07%); phấn đấu giảm tỷ lệ hộ cận nghèo 1,58% theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia.

Để thực hiện đạt chỉ tiêu trên, song song với việc tiếp tục thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,60% trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 03 tháng trở lên có văn bằng, chứng chỉ đạt 34,20%, giải quyết việc làm 3.500 lao động trong và ngoài tỉnh, số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 120 lao động và thực hiện toàn diện, hiệu quả các cơ chế, chính sách giảm nghèo để nâng cao lượng cuộc sống vật chất và tinh thần, phấn đấu trong năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội cơ bản phù hợp theo các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều tăng từ 1% - 1,5%, huyện Châu Thành phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên 5 tỷ 837 triệu đồng (trong đó ngân sách Trung ương là 5 tỷ 076 triệu đồng) để triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, gồm 06 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo cộng đồng tại địa bàn các xã Mỹ Chánh, Hòa Lợi, Lương Hòa A, Phước Hảo, Đa Lộc, Song Lộc; triển khai thực hiện dự án đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp; dự án cung cấp thông tin thị trường lao động, tư vấn giới thiệu việc làm, kết nối cung ứng lao động, hỗ trợ tạo việc làm bền vững cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; dự án truyền thông về giảm nghèo đa chiều, tổ chức các hoạt động đối thoại chính sách về giảm nghèo trên địa bàn xã, thị trấn...

Phan Thưa

1 2 3 4 5  ... 
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 46
  • Hôm nay: 1389
  • Trong tuần: 14,293
  • Tất cả: 1,401,584