Huyện Châu Thành thực hiện công tác dạy tiếng nói và chữ viết của đồng bào dân tộc Khmer

Tính đến năm học 2022 - 2023, huyện Châu Thành có 10/11 Trường Tiểu học nằm trong vùng đồng bào dân tộc Khmer tổ chức dạy tiếng nói và chữ viết Khmer, đã tổ chức mở được 135 lớp có 2.893 học sinh người dân tộc Khmer theo học, đạt tỷ lệ 57,11%, tăng 0,8% so năm học 2021 - 2022. Trong đó, có 41 lớp dạy chữ Khmer quyển 1 với 772 học sinh; 34 lớp dạy chữ Khmer quyển 2 với 770 học sinh; 31 lớp dạy chữ Khmer quyển 3 với 693 học sinh và 29 lớp dạy chữ Khmer quyển 4 với 658 học sinh dân tộc Khmer theo học.

Bên cạnh đó, huyện Châu Thành còn chỉ đạo các Trường THCS trên địa bàn huyện tại các xã và thị trấn có đông đồng bào dân tộc Khmer tổ chức mở lớp dạy tiếng nói và chữ viết Khmer. Kết quả đến nay, có 05 trường THCS vùng dân tộc Khmer mở được 29 lớp dạy chữ Khmer, gồm: dạy chữ Khmer quyển 1 có 09 lớp với 274 học sinh; dạy chữ Khmer quyển 2 có 06 lớp với 205 học sinh; dạy chữ Khmre quyển 3 có 07 lớp với 210 học sinh và dạy chữ Khmer quyển 4 có 07 lớp với 192 học sinh dân tộc Khmer theo học.

Được biết, hàng năm Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành chỉ đạo các đơn vị trường Tiểu học quản lý, tổ chức dạy học bổ túc văn hóa chữ Khmer ở các điểm Chùa Phật giáo Nam tông Khmer, theo Công văn số 2875 ngày 10/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quản lý dạy học bổ túc văn hóa chữ Khmer trong tỉnh và Hướng dẫn số 26 ngày 07/11/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh về việc hướng dẫn dạy và học bổ túc văn hóa chữ Khmer tại các điểm chùa phật giáo Nam tông Khmer.

Đến hè năm học 2021 - 2022, huyện Châu Thành tổ chức mở được 54 lớp bổ túc văn hóa chữ Khmer tại các điểm chùa phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn huyện có 1.073 em học sinh người dân tộc Khmer theo học với tổng kinh phí tổ chức dạy chữ Khmer trên 261 triệu đồng. Tính chung giai đoạn từ năm 2013 đến nay, huyện Châu Thành tổ chức mở được 583 lớp dạy bổ túc chữ Khmer có 10 ngàn 984 lượt học sinh dân tộc Khmer tham gia học với tổng kinh phí 02 tỷ 37 triệu đồng.

                                                                                     Huỳnh Ân

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 45
  • Hôm nay: 1324
  • Trong tuần: 14,228
  • Tất cả: 1,401,519