Năm 2022, huyện Châu Thành có tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tăng 7,27% so với năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 93-KH/TU ngày 17/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”, 05 năm qua, huyện Châu Thành có tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng năm đều tăng.

Năm 2022, toàn huyện Châu Thành có 8.835 người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt tỷ lệ 11,93% so với tổng lực lượng lao động (tăng 4.734 người tham gia và tăng 7,27% so với năm 2018); trong đó, có 6.920 người tham gia bảo hiểm bắt buộc, đạt tỷ lệ 9,35% so với tổng số (tăng 3.148 người tham gia và tăng 5,07% so với năm 2018) và có 1.915 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 2,94% so với tổng số (tăng 1.586 người tham gia và tăng 2,55% so với năm 2018).

Song song đó, toàn huyện Châu Thành có 6.262 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt tỷ lệ 8,46% so với tổng số lực lượng lao động (tăng 3.311 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và tăng 5,11% so với năm 2018). 05 năm qua tuy số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp của huyện đạt tỷ lệ không cao (từ 3,35% - 8,46%) nhưng hàng năm huyện Châu Thành vận động số lượng người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đều đạt vào vượt chỉ tiêu kế hoạch Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.

Quốc Khánh

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 42
  • Hôm nay: 1398
  • Trong tuần: 14,302
  • Tất cả: 1,401,593