Quỹ tín dụng nhân dân xã Song Lộc tổ chức Đại hội đại biểu thành viên năm 2022

Ngày 24/3/2022, Qũy tín dụng nhân dân xã Song Lộc tổ chức Đại hội đại biểu thành viên năm 2022. Đến dự có ông Phan Nhật Linh - Phó Chánh thanh tra Ngân hàng nhà nước chi nhánh Trà Vinh, ông Phan Hoàng Tuấn - Phó phòng kinh doanh Ngân hàng hợp tác chi nhánh Trà Vinh, cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Lương Hòa, xa Song Lộc và đại biểu thành viên quỹ tín dụng. 

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong năm 2021 vừa qua, mặt dù hoạt động gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh Covid-19 kéo dài, giá cả nông sản bắp bênh, nhưng với sự nổ lực của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, Quỹ tín dụng nhân dân xã Song Lộc đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, các chỉ tiêu so với kế hoach đề ra từ đầu nhiệm kỳ đều đạt và vượt chỉ tiêu đó là: nguồn vốn, thực hiện 94.310 triệu đồng tăng 104%, dư nợ 70.429 triệu đồng đạt 99,93%, lợi nhuận sau thuế đạt 139%. Để đạt được những thành tựu nói trên. Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh, khơi dậy phong trào thi đua, quan tâm công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ để đáp ứng yêu cầu trong tình hình nhiệm vụ của đơn vị.

Tính đến cuối năm 2021, Quỹ có 1.717 thành viên, tăng 84 thành viên so với năm 2020. Số lượt thành viên vay trong năm 1.478 lượt/năm.

Phát biểu tại Đại hội ông Phan Nhật Linh - Phó Chánh thanh tra Ngân hàng nhà nước chi nhánh Trà Vinh yêu cầu Quỹ Tín dụng nhân dân xã Song Lộc tiếp tục thực hiện tốt nghĩa vụ của Quỹ trong mọi hoạt động; thể hiện tín chuyên môn, chuyên nghiệp trong mọi hoạt động tín dụng; nâng cao năng lực tài chính; tạo lòng tin đối với thành viên; thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo quỹ hoạt động hiệu quả.

Giang Thảo

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 994
  • Trong tuần: 9,330
  • Tất cả: 759,566