Phòng giao dịch NHCSXH huyện Châu Thành giải ngân nguồn vốn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Để có thể triển khai kịp thời nguồn vốn đáp ứng các đối tượng chính sách xã hội và Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về cho vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, nhà ở xã hội, học sinh sinh viên mua máy tính, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách Xã hội huyện Châu Thành đã tổ chức phiên giao dịch bổ sung ngày 29/4/2022 tại xã Thanh Mỹ để giải ngân vốn tới khách hàng.

Phiên giao dịch bổ sung tại điểm giao dịch xã Thanh Mỹ ngày 29/4/2022

Trong phiên giao dịch này, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã giải ngân Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm được thực theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 cho 17 lao động với số tiền 620 triệu đồng.

Ngoài ra Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện củng giải ngân hơn 20 hộ vay các chương trình khác như hộ nghèo, cận nghèo, Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn. Nâng tổng dư nợ đến nay tại xã Thanh Mỹ 26,4 tỷ đồng với hơn 1.400 hộ vay vốn.

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác sẽ giải ngân kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng, theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội./.

Nguyễn Khuyến

1 2 3 4 5  ... 
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 37
  • Hôm nay: 1419
  • Trong tuần: 14,323
  • Tất cả: 1,401,614