Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Châu Thành tổ chức tập huấn nghiệp vụ năm 2022

Nhằm nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện chuyển tải các nguồn vốn Chương trình tín dụng ưu đãi của Thủ tướng Chính phủ, ủy thác cho vay qua Tổ chức chính trị - xã hội. Ngày 30/06/2022, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Châu Thành tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ công tác tín dụng Ngân hàng chính sách xã hội năm 2022 cho các đối tượng là Ban giảm nghèo cấp xã và 04 tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.

Tại hội nghị tập huấn, Phòng giao dịch huyện triển khai thông tin một số nội dung về: chức năng, nhiệm vụ của Ban giảm nghèo cấp xã và trưởng thôn trong hoạt động tín dụng chính sách; một số nội dung liên quan về ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị - xã hội; những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; hướng dẫn một số biểu mẫu cần thiết liên quan đến vấn đề kiểm tra hộ vay… Phòng giao dịch còn triển khai một số chính sách mới như Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong đó gồm: Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; Nhà ở xã hội; Cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch, Cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND tỉnh; Cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài  theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh Trà Vinh).

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Thông qua hội nghị tập huấn nghiệp vụ ủy thác vốn vay NHCSXH, giúp cho Trưởng ban xóa đói giảm nghèo, Hội đoàn thể, thôn trưởng, Tổ TK&VV nắm bắt được một số chính sách ưu đãi về vốn vay từ NHCSXH; hiểu rõ được chức năng, nhiệm vụ trong quá trình triển khai thực hiện đạt kết quả tốt hơn.

 Đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã hoàn thành kế hoạch tập huấn cho cán bộ ngoài ngành năm 2022 với 14 lớp cho Ban quản lý tổ Tiết kiệm và vay vốn, 04 lớp cho Ban giảm nghèo cấp xã và Trưởng thôn, 02 lớp cho cán bộ hội đoàn thể cấp xã. Qua đó, trong năm 2022 đã góp phần đưa các nguồn vốn, các chương trình tín dụng chính sách xã hội đến các đối tượng thụ hưởng, giúp cho hơn 1.362 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển kinh tế; giúp cho 52 học sinh, sinh viên có vốn để trang trải chi phí học tập; 03 học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến 357 lao động được tạo việc làm; 21 lao động được đi làm việc ở nước ngoài; 1.294 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây mới hoặc sửa chữa; xây dựng 54 hộ hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ cải thiện nhà ở.

NK

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Bản đồ hành chính


Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 1036
  • Trong tuần: 16,251
  • Tất cả: 907,722