Huyện Châu Thành thực hiện tốt công tác tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng mô hình phát triển sản xuất

Trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện Châu Thành tổ chức 44 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 1.455 lượt người trên lĩnh vực trồng trọt và nuôi trồng thủy sản, hướng dẫn nông dân sử dụng an toàn và hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường, tuyên truyền về phòng, chống khô, hạn, mặn trên cây trồng và phòng, chống dịch bệnh trên động vật thủy sản và tập huấn canh tác lúa thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, cán bộ kỹ thuật tư vấn, hướng dẫn trực tiếp kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản cho 275 lượt hộ, phối hợp với chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tổ chức 01 lớp tập huấn quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây lúa ở xã Phước Hảo có 30 người tham dự.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2022, từ nguồn vốn sự nghiệp thủy sản và vốn khuyến nông tỉnh, huyện Châu Thành đầu tư 05 mô hình trên lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, cụ thể: Tiếp tục theo dõi và  đầu tư mô hình nuôi lươn trong bể ở xã Mỹ Chánh, diện tích 108m2, con giống 6.480 con/hộ, hiện lươn được 6 tháng tuổi, đang phát triển tốt; đầu tư 04 mô hình, gồm: Mô hình sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ ứng dụng đồng bộ cơ giới hóa, vụ lúa Hè Thu năm 2022, diện tích 6 ha, đầu tư ở xã Thanh Mỹ, hiện lúa đang giai đoạn đẻ nhánh, phát triển tốt; Mô hình chăn nuôi vịt siêu nạc trên cạn theo hướng an toàn sinh học, quy mô 2.000 con/4 hộ ở xã Thanh Mỹ; Mô hình nuôi cá chạch, quy mô 0,2 ha/4 hộ ở xã Thanh Mỹ đang chuẩn bị thả giống; Mô hình trồng dưa lưới ruột vàng trong nhà màng sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, quy mô 0,2 ha/2 hộ ở xã Nguyệt Hóa, hiện đang trong quá trình xây dựng nhà màng.

Phan Thưa

Bản đồ hành chính


Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 1047
  • Trong tuần: 16,262
  • Tất cả: 907,733