Huyện Châu Thành sơ kết tình hình thực hiện phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 29/7/2022, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp huyện, C hủ tịch, P hó C hủ tịch Ủ y ban nhân dân các xã, thị trấn. Ô ng Thạch Chi ên - P hó C hủ tịch Ủ y ban nhân dân huyện Châu Thành chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện Châu Thành đã vận động hỗ trợ phát triển 34 doanh nghiệp, đạt 48,57% chỉ tiêu tỉnh giao; trong đó xã Mỹ Chánh phát triển đạt và vượt 133,33%, xã Long Hòa đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch;05 xã phát triển doanh nghiệp đạt trên 50% chỉ tiêu là Hòa Thuận, Hưng Mỹ, Nguyệt Hóa, Lương Hòa và Hòa Minh; còn lại 07 xã, thị trấn phát triển doanh nghiệp chưa đạt kế hoạch đề ra, đáng chú ý có 03 xã Thanh Mỹ, Song Lộc Phước Hảo chưa vận động phát triển mới doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, huyện Châu Thành đã thành lập mới một Hợp tác xã Nông nghiệp - Thương mại - Dịch vụ Trà Vinh Food; nâng tổng số đến nay toàn huyện có 23 hợp tác xã, 01 Liên hiệp hợp tác xã và 01 Quỹ tín dụng nhân dân, với 2848 thành viên, vốn điều lệ trên 31,1 tỷ đồng; giải quyết việc làm thường xuyên cho 270 lao động và doanh thu bình quân của hợp tác xã là 1 tỷ 269 triệu đồng, lãi bình quân của họp tác xã là 170 triệu đồng. Qua phân loại có 09 hp tác xã hoạt động tốt, 06 hợp tác xã hoạt động khá, 05 hợp tác xã hoạt động trung bình, 03 hợp tác xã mới thành lập chưa đánh giá và 01 hợp tác xã ngưng hoạt động.

Triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022, huyện Châu Thành phấn đấu vận động phát triển 46 doanh nghiệp, nâng tổng số phát triển lên 70 doanh nghiệp, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao và thành lập mới thêm 01 hợp tác xã.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Thạch Chiên - PChủ tịch y ban nhân dân huyện Châu Thành đề nghị các ngành huyện liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong vận động cần nêu rõ những quyền lợi được hưởng khi hộ kinh doanh phát triển lên doanh nghiệp; thường xuyên tổ chức gặp gỡ nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn; tham mưu kiện toàn Hội doanh nghiệp huyện và Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp huyện có kế hoạch hỗ trợ 03 xã Thanh Mỹ, Song Lộc, Phước Hảo phát triển doanh nghiệp đạt chỉ tiêu huyện giao. Bên cạnh đó, ông Thạch Chiên cũng đề nghị các xã, thị trấn cần định kỳ họp mặt các hợp tác xã để trao đổi về phương án hoạt động; tăng cường công tác cũng cố kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã, đồng thời mạnh dạn giải thể các hợp tác xã hoạt động yếu kém không hiệu quả.

Phan Thưa

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Bản đồ hành chính


Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 1228
  • Trong tuần: 16,443
  • Tất cả: 907,914