Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành giải ngân hỗ trợ chuyển đổi nghề theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 19/10, tại xã điểm giao dịch xã Phước Hảo, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Châu Thành đã tiến hành giải ngân hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 16 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số với số tiền 640 triệu đồng, được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP.

Quang cảnh buổi làm việc

Đây là một trong những chương trình thuộc gói tín dụng chính sách cho vay ưu đãi cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tính đến nay Phòng giao dịch đã giải ngân 03/05 chương trình tín dụng chính sách cho 377 khách hàng, số tiền là 13,9 tỷ đồng. Cụ thể từng chương trình như sau:

- Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 345 khách hàng, số tiền 13 tỷ đồng.

- Cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến cho 6 khách hàng, số tiền 60 triệu.

- Cho vay chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn I từ năm 2021 đến 2025 theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ giải ngân cho 26 khách hàng với số tiền 902 triệu đồng.

Theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP, hộ nghèo dân tộc thiểu số, hoặc hộ nghèo dân tộc Kinh cư trú hợp pháp ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được vay tối đa 50 triệu đồng (đối với hỗ trợ đất ở), 40 triệu đồng (đối với hỗ trợ nhà ở), lãi suất cho vay bằng 3%/năm. Đồng thời, cho vay 77,5 triệu đồng/hộ đối với hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề, lãi suất cho vay bằng 3,3%/năm. Thời hạn cho vay do Ngân hàng CSXH và khách hàng vay vốn thỏa thuận. Bên cạnh đó, hộ gia đình, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng từ 70% tổng số lao động là người dân tộc thiểu số cũng thuộc đối tượng được vay vốn theo Nghị định này với lãi suất cao nhất là 3,96%/năm.

Trong thời gian tới Phòng giao dịch NHCSXH huyện Châu Thành tiếp tục phối hợp các ngành có liên quan tuyên truyền, rà soát đối tượng cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo đạt kế hoạch giao và đúng đối tượng thụ hưởng. Tiếp tục thực hiện Nghị định 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

NK

1 2 3 4 5  ... 
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 1124
  • Trong tuần: 20,740
  • Tất cả: 1,188,314