Năm 2023, huyện Châu Thành dự kiến chi 530 triệu hỗ trợ tái cơ cấu nông nghiệp

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về ban hành Quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025, năm 2023, huyện Châu Thành dự kiến chi 530 triệu đồng nhằm thực hiện chính sách hỗ trợ quy trình thực hiện thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) sản phẩm trồng trọt, chính sách hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ rau an toàn và chính sách hỗ trợ trồng mới cây ăn quả, vườn cây dừa.

Theo đó, thực hiện chính sách hỗ trợ quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) sản phẩm trồng trọt, huyện Châu Thành hỗ trợ thực hiện thuê tổ chức đánh giá, chứng nhận VietGAP cấp lần đầu đối với cơ sở chưa được hỗ trợ cho 03 cơ sở, với kinh phí hỗ trợ 300 triệu đồng gồm: 01 cơ sở ở xã Mỹ Chánh, 01 cơ sở ở xã Lương Hòa và 01 cơ sở tại thị trấn Châu Thành (kinh phí hỗ trợ mỗi cơ sở 100 triệu đồng). Thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ rau an toàn, huyện hỗ trợ sản xuất ra an toàn trong nhà lưới 01 cơ sở ở thị trấn Châu Thành với kinh phí 100 triệu đồng để xây dựng nhà lưới và hệ thống tưới phục vụ sản xuất diện tích 0,1 ha. Và thực hiện chính sách hỗ trợ trồng mới vườn cây ăn quả, vườn cây dừa, huyện Châu Thành hỗ trợ trồng mới 7,93 ha vườn dừa với kinh phí 129 triệu đồng, gồm hỗ trợ trồng mới vườn dừa (năm đầu) diện tích 05 ha, trên địa bàn xã Đa Lộc với kinh phí 100 triệu đồng và hỗ trợ trồng mới vườn dừa (năm thứ hai) trên diện tích 2,93 ha trên địa bàn xã Nguyệt Hóa với kinh phí trên 29 triệu đồng.

Quốc Khánh

1 2 3 4 5  ... 
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 42
  • Hôm nay: 1466
  • Trong tuần: 14,370
  • Tất cả: 1,401,661