Huyện Châu Thành tập trung chỉ đạo thực hiện lĩnh vực xây dựng và khoa học công nghệ

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế - Hạ tầng, từ đầu năm 2023 đến nay, huyện Châu Thành tổ chức công bố Đồ án Quy hoạch chung đô thị Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040, được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 20/12/2022.

Tổ chức lấy ý kiến Quy chế kiến trúc đô thị và triển khai xây dựng Quy chế quản lý kiến trúc nông thôn của 04 xã nông thôn mới nâng cao, đó là xã Hưng Mỹ, Hòa Minh, Lương Hòa A và Mỹ Chánh. Đồng thời, Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên dịa bàn huyện, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt chủ trương lập quy hoạch chi tiết trung tâm xã Mỹ Chánh.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Châu Thành còn tham mưu trình Ủy ban nhân dân huyện cấp 03 giấy phép xây dựng, xác định thông tin quy hoạch 08 hồ sơ và kiểm tra hoàn công nhà ở riêng lẻ 03 hồ sơ. Ngoài ra, còn ban hành văn bản ý kiến thẩm định Dự án Trang trại nuôi bò của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đầu tư Nông nghiệp Hiệp Phát tại xã Mỹ Chánh. Phối hợp xác minh rà soát thông tin về hiện trạng nhà ở, đất ở được 21 trường hợp, báo cáo về Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh xem xét hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội của các hộ trên địa bàn huyện.

Về lĩnh vực khoa học công nghệ, trình Ủy ban nhân dân huyện công nhận 74 sáng kiến của cán bộ, công chức, viên chức năm 2022. Tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, và dự thảo kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện, đóng góp dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ để chuyển đổi mô hình sản xuất hàng hóa phục vụ Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) của tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2025.

Bên cạnh đó, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện còn tiếp tục theo dõi tiến độ thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình trồng xen ca cao trong vườn dừa tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh”, Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học - công nghệ năm 2023. Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh thực hiện nhiệm vụ “Đăng ký bảo hộ, quản lý và quảng bá nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Tôm hữu cơ của xã Long Hòa và Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh và nhiệm vụ đăng ký bảo hộ, quản lý, quảng bá nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm lúa gạo hữu cơ của huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

                                                                               Huỳnh Ân

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 6420
  • Trong tuần: 35,151
  • Tất cả: 1,834,771