Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Châu Thành tổ chức tập huấn nghiệp vụ năm 2023

Thực hiện Kế hoạch đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ ngoài hệ thống năm 2023 của Giám đốc Phòng giao dịch (PGD) Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) huyện Châu Thành về nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện với mục đích nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội. Ngày 22/06/2023, NHCSXH huyện đã tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ công tác tín dụng Ngân hàng chính sách xã hội năm 2022 cho các đối tượng là Ban giảm nghèo cấp xã và 04 tổ chức chính trị - xã hội cấp xã. Đến nay, NHCSXH huyện đã hoàn thành kế hoạch tập huấn cho cán bộ ngoài ngành năm 2023 với 14 lớp cho Ban quản lý tổ Tiết kiệm và vay vốn, 04 lớp cho Ban giảm nghèo cấp xã và Trưởng thôn, 02 lớp cho cán bộ hội đoàn thể cấp xã.

Quang cảnh buổi tập huấn

Tại hội nghị tập huấn, Phòng giao dịch huyện triển khai thông tin một số nội dung về: chức năng, nhiệm vụ của Ban giảm nghèo cấp xã và trưởng thôn trong hoạt động tín dụng chính sách; một số nội dung liên quan về ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị - xã hội; những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; hướng dẫn một số biểu mẫu cần thiết liên quan đến vấn đề kiểm tra hộ vay… Phòng giao dịch còn triển khai một số văn bản mới như: Quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay; chấm điểm đánh giá chất lượng hoạt động ủy thác; hướng dẫn sắp xếp, lưu giữ hồ sơ hoạt động ủy thác, hoạt động Tổ TK&VV...

Các đại biểu tham gia thảo luận, trao đổi những khó khăn vướng mắc cũng như kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác ủy thác chính sách tại cơ sở. Tất cả các ý kiến, vướng mắc đều được đại diện lãnh đạo NHCSXH huyện trả lời, giải đáp.

Thông qua hội nghị tập huấn nghiệp vụ ủy thác vốn vay NHCSXH, giúp cho Trưởng ban xóa đói giảm nghèo, Hội đoàn thể, thôn trưởng, Tổ TK&VV nắm bắt được một số chính sách ưu đãi về vốn vay từ NHCSXH; hiểu rõ được chức năng, nhiệm vụ trong quá trình triển khai thực hiện đạt kết quả tốt hơn.

NHCSXH huyện

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 6301
  • Trong tuần: 35,032
  • Tất cả: 1,834,652