Huyện Châu Thành thực hiện công tác vận động phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể

Từ đầu năm 2020 đến nay, huyện Châu Thành tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác vận động phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể trên địa bàn huyện.

Kết quả, đã vận động phát triển được 36/85 doanh nghiệp, đạt 42,35% kế hoạch tỉnh giao. Nâng tổng số toàn huyện hiện có 336 doanh nghiệp đang hoạt động đạt hiệu quả kinh tế. Vận động phát triển được 01 Tổ kinh tế hợp tác nuôi Vọp kết hợp bảo vệ rừng, có 33 thành viên, diện tích 18,5 ha. Nâng tổng số đến nay, toàn huyện có 367 Tổ hợp tác với 7.235 thành viên. Ngoài ra, còn vận động thành lập mới được 01 Hợp tác xã có 26 thành viên, vốn điều lệ 500 triệu đồng. Hiện nay, huyện Châu Thành có 23 Hợp tác xã và 01 Quỹ Tín dụng nhân dân đang hoạt động, có 2.795 thành viên, với tổng vốn điều lệ trên 29 tỷ 546 triệu đồng.

Cũng trong thời gian qua, huyện Châu Thành chỉ đạo củng cố hoạt động Hợp tác xã nông nghiệp Hưng Mỹ, Hợp tác xã Thanh long Vĩnh Trà xã Nguyệt Hóa. Hướng dẫn thủ tục giải thể 03 Hợp tác xã hoạt động không hiệu quả. Đồng thời, hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng cho Hợp tác xã Nông nghiệp Phát Tài xã Thanh Mỹ, thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng nhà kho, số tiền trên 398 triệu đồng. Hỗ trợ Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Mỹ Châu, xã Mỹ Chánh thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đã đăng ký từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 với tổng dự toán 02 tỷ 200 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ 01 tỷ 520 triệu đồng.

Huỳnh Ân

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 75
  • Hôm nay: 2143
  • Trong tuần: 25,174
  • Tất cả: 2,082,891