Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành về việc thông qua phương án kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 - 2025

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành về việc thông qua phương án kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 - 2025

10%20nq%20h%C3%B0nd%20ngay%2015-5-2020%20thong%20qua%20phuong%20an%20ke%20hoach%20dau%20tu%20cong%20trung%20han%2005%20nam%202021-2025.pdf

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 46
  • Hôm nay: 2167
  • Trong tuần: 25,198
  • Tất cả: 2,082,915