Nghị quyết về việc chấp thuận giao cho Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C (từ tháng 9/2020 đến tháng 11/2020)

36%20nq-hdnd%20%20ngay%2015-12-2020%20vvchap%20thuan%20giao%20ubnd%20h%20qd%20chu%20truong%20dau%20tu%20du%20an%20nhom%20c....pdf
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 91
  • Hôm nay: 1039
  • Trong tuần: 24,052
  • Tất cả: 2,061,632