Nghị quyết ban hành Quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Quyết định số 1443/QĐ-TTg ngày 31/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; và Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 19/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; ngày 19 tháng 3 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 với những nội dung cụ thể như sau:
03%2021nqhdnd.pdf
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 128
  • Hôm nay: 2284
  • Trong tuần: 25,315
  • Tất cả: 2,083,032