Huyện Châu Thành hỗ trợ đầu tư thực hiện 13/13 công trình cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn

Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, ấp đặc biệt khó khăn, trong 6 tháng đầu năm 2021, huyện Châu Thành đã triển khai thực hiện 13 công trình chuyển tiếp với tổng kinh phí gần 2 tỷ 380 triệu đồng. Kết quả đến nay, toàn huyện đã thực hiện hoàn thành 13/13 công trình cơ sở hạ tầng, đạt tiến độ 100% khối lượng.

Trên cơ sở đó, đến nay, huyện Châu Thành đã giải ngân trên 933 triệu đồng thuộc công trình tuyến đường giao thông nông thôn ấp Giồng Trôm xã Mỹ Chánh với chiều dài 1.027m, đạt gần 50% kế hoạch vốn. Còn lại vốn bố trí thanh toán 1 tỷ 446 triệu đồng của 12 công trình huyện đang thực hiện thủ tục giải ngân gồm các công trình: tuyến đường giao thông nông thôn Kinh Xáng ấp Khánh Lộc xã Song Lộc; tuyến đường giao thông nông thôn ấp Hương phụ C xã Đa Lộc; đoạn đường đal liên ấp Sóc Thát - Trà Đét; đường đal liên ấp Cổ Tháp B - Sóc Thát; đường đal ấp cổ Tháp B xã Nguyệt Hóa; đoạn đường đal ấp Quy Nông A xã Hòa Lợi; đoạn đường đal ấp Nhà Dựa xã Thanh Mỹ; đường giao thông nông thôn ấp Bót Chếch, đường đal ấp Ba Se A xã Lương Hòa và đoạn đường đal ấp Đầu Giồng A xã Mỹ Chánh.

Quốc Khánh

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 155
  • Hôm nay: 1961
  • Trong tuần: 24,992
  • Tất cả: 2,082,709