Các Quyết định chỉ định thầu Gói thầu Chỉnh lý tài liệu tích đống của các cơ quan: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành

Ngày 29 tháng 3 năm 2023, Phòng Nội vụ huyện Châu Thành có các Quyết định số 03/QĐ-UBND, 04/QĐ-UBND, 05/QĐ-UBND, 06/QĐ-UBND, qua đó Quyết định chỉ định thầu Gói thầu Chỉnh lý tài liệu tích đống của các cơ quan: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành với những nội dung cụ thể như sau:
QDchidinhthau.pdf
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 688
  • Trong tuần: 22,572
  • Tất cả: 2,088,442