Thông báo mời chào giá sửa chữa, lắp đặt mới pano tuyên truyền

Ngày 17 tháng 5 năm 2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành có Công văn số 438/PTNMT về việc đăng tải công khai nội dung Thông báo mời chào giá sửa chữa, lắp đặt mới pano tuyên truyền. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Châu Thành xin đăng tải toàn văn Thông báo số 31/TB-PTNMT ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện về việc mời chào giá sửa chữa, lắp đặt mới pano tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện năm 2023, cụ thể như sau:
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 125
  • Hôm nay: 1830
  • Trong tuần: 24,861
  • Tất cả: 2,082,578