Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 144
  • Hôm nay: 2110
  • Trong tuần: 25,141
  • Tất cả: 2,082,858