Sở Tài chính Trà Vinh thực hiện bổ sung có mục tiêu cho huyện Châu Thành để thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Căn cứ Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc chuyển từ Quỹ dự trữ tài chính vào thu ngân sách nhà nước; bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố. Trên cơ sở Quyết định của UBND tỉnh bổ sung có mục tiêu cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố để thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh. Ngày 01 tháng 12 năm 2021, Sở Tài chính Trà Vinh có Công văn số 3445/STC-NS, qua đó thông báo bổ sung có mục tiêu cho UBND huyện Châu Thành, số tiền: 4.250.000.000 đồng (Bốn tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng) , cụ thể như sau:

Xem chi tiết văn bản: 3445.pdf

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 49
  • Hôm nay: 239
  • Trong tuần: 18,730
  • Tất cả: 2,090,001