Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo bền vững gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành

Ngày 20/9/2023, Đoàn kiểm tra 2924 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh do ông Lê Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Huỳnh Công Lập - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, bà Thạch Thị Sa Thy - Phó Bí thư Huyện ủy, các ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các ngành huyện liên quan, Bí thư Đảng ủy các xã Đa Lộc, Lương Hòa A và thị trấn Châu Thành.

Quang cảnh buổi làm việc

Qua triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 gắn với thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển toàn diện vùng đồng bào dẫn tộc Khmer giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 gắn với thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể huyện và cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế. Quá trình tổ chức thực hiện, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo sơ kết đánh giá, uốn nắn việc tổ chức thực hiện. Thực hiện Nghị quyết 05 có 06/07 chỉ tiêu đạt và vượt theo tiến độ kế hoạch. Tình hình kinh tế của huyện tiếp tục phát triển; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống của Nhân dân được cải thiện; giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao; hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện; quốc phòng - an ninh được tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc Khmer từng bước được củng cố; công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, quản lý, sử dụng cán bộ dân tộc Khmer được quan tâm, tạo được đội ngũ cán bộ người dân tộc đủ năng lực bố trí giữ các chức vụ chủ chốt trong cấp ủy, chính quyền các cấp. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc từng bước được chuẩn hóa, đảm bảo tính kế thừa; phong tục tập quán tốt đẹp, lễ hội, tết truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer được duy trì tổ chức ngày càng tiến bộ, đậm đà bản sắc dân tộc. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố; an ninh, trật tự trong vùng dân tộc Khmer được duy trì ổn định. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền Nghị quyết 05, Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy ra đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân đạt tỷ lệ chưa cao (đoàn viên, hội viên đạt 86,18%; quần chúng nhân dân đạt 60,51%). Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 ở một số xã chưa đảm bảo về tỷ lệ cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc Khmer theo quy định. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện mục tiêu giảm nghèo một số địa phương chưa thật sự quyết liệt; kết quả giảm nghèo tuy đạt kế hoạch, nhưng chưa bền vững. Một số ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chương trình từng lúc, từng nơi trách nhiệm chưa cao. Công tác nắm tình hình, tư tưởng trong vùng đồng bào dân tộc Khmer từng lúc thiếu thường xuyên, chưa kịp thời,…

Phát biểu kết luận chỉ đạo cuộc kiểm tra, ông Lê Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đánh giá Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 05 gắn với thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Nghị quyết 06 gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể huyện và cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế. Quá trình tổ chức thực hiện, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm kiểm tra, giám sát và chỉ đạo, sơ kết đánh giá, uốn nắn việc tổ chức thực hiện. Thực hiện Nghị quyết 05 có 06/07 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ kế hoạch; Nghị quyết 06 có 08/11 chỉ tiêu đạt và vượt theo tiến độ kế hoạch. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống của Nhân dân được cải thiện; giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao; hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện; quốc phòng - an ninh được tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc Khmer từng bước được củng cố; công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, quản lý, sử dụng cán bộ dân tộc Khmer được quan tâm, tạo được đội ngũ cán bộ người dân tộc đủ năng lực bố trí giữ các chức vụ chủ chốt trong cấp ủy, chính quyền các cấp.

Phan Thưa - Tô Son

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 243
  • Trong tuần: 1 648
  • Tất cả: 2439594
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
- Đơn vị quản lý UBND huyện Châu Thành, Số 208, đường 2/9, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Minh Tiến - Trưởng Ban Biên tập - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
- Điện thoại: 02943.872072 - Fax: 02943.872072
- Địa chỉ email: chauthanh@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Châu Thành" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT