Châu Thành thông báo lấy ý kiến đóng góp kết quả thực hiện huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Thực hiện Công văn số 4199/UBND-NN ngày 20/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc thông báo kết quả thực hiện huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới, Thường trực Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Châu Thành xin đăng tải dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới trên Trang Thông tin điện tử của huyện để cho các tổ chức, cơ quan và toàn thể người dân trong huyện được biết, tham gia ý kiến (đính kèm Công văn số 4199/UBND-NN và Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới). 

Trong thời gian 15 ngày (kể từ ngày công bố Thông báo này trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện, xã, thị trấn và Trang Thông tin điện tử của huyện), UBND huyện sẽ tiếp thu, giải trình ý kiến phản hồi, phản ánh của các tổ chức, cơ quan và người dân (nếu có). Đồng thời, lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 theo quy định.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ: Khóm 4, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, số điện thoại: 02943.872.207).

Xem chi tiết văn bản tại đây: 4199%20ubndnn%2020921%20tb%20kqth%20HCT%20d%20ntm.pdf

4191%20kem%20bao%20cao%20huyen%20ntm%20chau%20thanh%20sua.pdf

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 552
  • Trong tuần: 10,484
  • Tất cả: 593,031