Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 do Bộ Tư pháp ban hành

Thực hiện ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 29 tháng 4 năm 2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số chuyển Công văn số 1212/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 18/4/2022 của Bộ Tư pháp đến các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để biết Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 do Trung ương ban hành.

Xem chi tiết văn bản: a1022vpt-ncdmvbqppllinhvuctrongtamln2022.pdf

a1212btp.pdf

1 2 3 4 
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 2938
  • Trong tuần: 20,348
  • Tất cả: 1,153,331