Huyện Châu Thành hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 28/7, huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các phòng, ban ngành huyện, UBND các xã và thị trấn, ông Thạch Chiên - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Đỗ Minh Tiến - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, huyện Châu Thành tập trung chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân được 523 cuộc, có 9.876 người tham gia. Thực hiện giải quyết 418 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của địa phương, trong đó cấp huyện 262 thủ tục và cấp xã 156 thủ tục hành chính. Đồng thời, còn giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền ở địa phương theo cơ chế “Một cửa” tại huyện được 7.632 hồ sơ, gồm các lĩnh vực: Tư pháp - Hộ tịch; đăng ký kinh doanh; Kinh tế và Hạ tầng; lĩnh vực đất đai; lĩnh vực khen thưởng. Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” tại xã, thị trấn được 10.390 hồ sơ, chủ yếu là lĩnh vực Tư pháp và Hộ tịch như: đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn, chứng thực bản sao đúng với bản chính…

Bên cạnh đó, huyện Châu Thành còn chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ, thường xuyên và đột xuất tại đơn vị đúng quy định. Phân công công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tại đơn vị, trong 6 tháng đầu năm nay, không có tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính. Về cải cách tổ chức bộ máy, kết quả rà soát, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tại địa phường, Ủy ban nhân dân huyện có 12 cơ quan chuyên môn, 01 cơ quan hợp nhất, có 43 đơn vị sự nghiệp gồm: 40 đơn vị trường học, 01 đơn vị Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, 01 đơn vị Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, 01 đơn vị Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện và còn có 01 Hội đặc thù Hội Chữ thập đỏ. Về cải cách chế độ công vụ, đến nay huyện Châu Thành có 42/43 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện Đề án vị trí việc làm, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện đang hoàn thành Đề án vị trí việc làm cơ cấu ngạch viên chức, để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tại hội nghị, các đại biểu còn tham gia thảo luận đóng góp ý kiến và đưa ra nhiều giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém về thực hiện chỉ số DDCI năm 2022 và các năm tiếp theo trong thực hiện công tác cải cách hành chính. Hội nghị còn triển khai công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2022. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn huyện; kiểm soát chặt chẽ việc công bố mới, bãi bỏ thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp bảo đảm thủ tục hành chính được công bố mới; tiếp tục thực hiện Nghị định số 61 ngày 23/4/2018, Nghị định số 107 ngày 06/12/2021 của Chính phủ, hoàn thành đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Quyết định số 468 ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục thực hiện cải cách tổ chức bộ máy, sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, ấp theo quy định của pháp luật; rà soát, cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng hợp lý, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ; đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử.

Tại Hội nghị, ông Thạch Chiên, ông Đỗ Minh Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu chỉ đạo, đề nghị các đơn vị chủ trì tổ chức xây dựng kế hoạch khắc phục các chỉ số thành phần DDCI, đặc biệt là những chỉ số thành phần thấp điểm, hạng 9/9; từng cơ quan đơn vị phân công cán bộ phụ trách DDCI để triển khai thực hiện kế hoạch khắc phục; tổ chức quán triệt, nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị trong thực hiện tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và Nhân dân, nhằm khắc phục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện trong năm 2022 và các năm tiếp theo; trên cơ sở nhiệm vụ được giao, căn cứ chức năng, nhiệm vụ cùa từng ngành, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch phối hợp với đơn vị chủ trì triển khai các giải pháp khắc phục DDCI, trong đó tập trung thực hiện chi tiết, cụ thể những nội dung trong từng chỉ số thành phần DDCI; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, tránh gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và Nhân dân, phấn đấu năm 2022, DDCI của huyện Châu Thành nằm trong nhóm hạng khá, các năm tiếp theo nằm trong nhóm hạng tốt trong khối huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

                                                                      Huỳnh Ân

Tin khác
1 2 
Bản đồ hành chính


Thống kê truy cập
  • Đang online: 49
  • Hôm nay: 1183
  • Trong tuần: 16,398
  • Tất cả: 907,869