Quyết định về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có Quyết định số 2514/QĐ-UBND, qua đó Công bố mới kèm theo Quyết định này Danh mục 01 (Một) thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo và phê duyệt 01 (Một) quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC, cụ thể như sau:
2514qd-ubndsgd.pdf
1 2 3 4 5 
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 1263
  • Trong tuần: 14,167
  • Tất cả: 1,401,458