Trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

27. Tên thủ tục hành chính:  Trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Mức độ trực tuyến: mức độ 03

Thời gian thực hiện TTHC: 03 ( ngày làm việc)x 08 giờ = 24giờ

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Bộ phận Một cửa cấp xã

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

01 giờ

 

 

 

Bước 2

Bộ phận nghiệp vụ

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo xem xét

22 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo UBND cấp xã

Chủ tịch, Phó Chủ tịch

Phê duyệt kết quả

01 giờ

 

 

 

Bước 5

Bộ phận văn thư

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

-Gửi kết quả cho bộ phận nghiệp vụ

 

01 giờ

 

 

 

Bước 6

Bộ phận Một cửa cấp xã

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Chuyển kết quả về Trung tâm HCC/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

 

01 giờ

 

 

 

 

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 193
  • Hôm nay: 2517
  • Trong tuần: 25,550
  • Tất cả: 2,083,267