• Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh năm 2022

  Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-BTP ngày 07/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022; Quyết định số 4039/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, ngày 14/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND về triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh năm 2022 như sau:

 • Nghị quyết về việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19

  Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do tác động tiêu cực của dịch COVID-19, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ổn định sản xuất, kinh doanh, hồi phục và tạo đà phát triển trong thời gian tới, ngày 09 tháng 9 năm 2021, Chỉnh phủ ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19, qua đó yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương quán triệt, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những nội dung sau:

 • Châu Thành chỉ đạo phổ biến chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

  Hiện tại Công ty Cổ phần MISA có chương trình tặng miễn phí phần mềm kế toán cho các doanh nghiệp thuê dịch vụ kế toán khi tham gia Nền tảng ASP trong Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) thực hiện chuyển đổi số trong công tác tài chính kế toán nhằm tối ưu chi phí và đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán, thuế theo quy định của Nhà nước. Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tại Công văn số số 3455/UBND-VX ngày 17 tháng 8 năm 2021 “V/v triển khai thực hiện Công văn số 1516/STTTT-BCVTCNTT ngày 13/8/2021 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh”, Thường trực Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Châu Thành xin đăng tải nội dung các văn bản trên để các công ty, doanh nghiệp biết, đăng ký nhận hỗ trợ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 918
 • Trong tuần: 9,254
 • Tất cả: 759,490