• Thông báo kết quả thực hiện huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới

    Căn cứ váo kết quả xây dựng nông thôn mới và thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2021 của huyện, ngày 14 tháng 10 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Công văn số 4822/UBND-NN về việc thông báo kết quả thực hiện huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới, qua đó giao các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn công bố kết quả huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2021 trên các phương tiện thông tin đại chúng và đăng tải báo cáo kết quả thực hiện huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới trên Trang thông tin điện tử huyện để các tổ chức, cơ quan và toàn thể người dân trong huyện được biết, tham gia ý kiến. 

  • Châu Thành thông báo lấy ý kiến đóng góp kết quả thực hiện huyện đạt chuẩn nông thôn mới

    Thực hiện Công văn số 4199/UBND-NN ngày 20/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc thông báo kết quả thực hiện huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới, Thường trực Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Châu Thành xin đăng tải dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới trên Trang Thông tin điện tử của huyện để cho các tổ chức, cơ quan và toàn thể người dân trong huyện được biết, tham gia ý kiến (đính kèm Công văn số 4199/UBND-NN và Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới). 

  • Thông báo kết quả đánh giá xã Hưng Mỹ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2020

  1 2 
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 255
  • Trong tuần: 11,636
  • Tất cả: 809,019