Huyện Châu Thành thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho các Hợp tác xã

Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ các hợp tác xã, huyện Châu Thành hỗ trợ Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Mỹ Châu xã Mỹ Chánh, Hợp tác xã vận tải Phước Vinh xã Hòa Minh hoàn chỉnh hồ sơ tiếp cận chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo Quyết định số 3141/QĐ -UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt danh sách hợp tác xã tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025. Kết quả đã được tỉnh phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 4,2 tỷ đồng, trong đó Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Mỹ Châu xã Mỹ Chánh số tiền 800 triệu đồng, Hợp tác xã Vận tải Phước Vinh xã Hòa Minh 3,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện Châu Thành thẩm định hồ sơ, hỗ trợ thành lập mới của Hợp tác xã Nông nghiệp Hạt Ngọc xã Thanh Mỹ số tiền gần 30 triệu đồng.

Ngoài ra, huyện Châu Thành hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận vốn vay và quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Hiện toàn huyện có 06 hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn này từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh, số tiền 2 tỷ 775 triệu đồng để đầu tư phát triển sản xuất. Mặt khác, còn có một số hợp tác xã huy động tài sản của thành viên để vay thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện và các Ngân hàng thương mại khác trên 01 tỷ đồng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hợp tác xã.

Quốc Khánh 

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 68
  • Hôm nay: 325
  • Trong tuần: 18,816
  • Tất cả: 2,090,087