Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Số ký hiệu văn bản 86/KH-UBND
Ngày ban hành 15/09/2023
Ngày hiệu lực 15/09/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm k saoy-86_0001.pdf