Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 47/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành 03/07/2023
Ngày hiệu lực 01/09/2023
Trích yếu nội dung Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Người ký duyệt Trần Lưu Quang
Tài liệu đính kèm Tải về