Thông tư ban hành Biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính quy định tại một số điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 14/2023/TT-BKHCN
Ngày ban hành 30/06/2023
Ngày hiệu lực 16/08/2023
Trích yếu nội dung Thông tư ban hành Biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính quy định tại một số điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
Người ký duyệt Trần Văn Tùng
Tài liệu đính kèm Tải về