Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm Quản lý tài sản công
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 48/2023/TT-BTC
Ngày ban hành 12/07/2023
Ngày hiệu lực 27/08/2023
Trích yếu nội dung Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm Quản lý tài sản công
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Đức Chi
Tài liệu đính kèm Tải về