Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN và Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 15/2023/TT-BKHCN
Ngày ban hành 26/07/2023
Ngày hiệu lực 01/08/2023
Trích yếu nội dung Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN và Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
Người ký duyệt Bùi Thế Duy
Tài liệu đính kèm Tải về